Informacja dotycząca przekazywania zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do ksiąg wieczystych za pomocą ZSIN

Portal w obronie pani GGK napisał:

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej informujemy:
Zintegrowany System Informacji o nieruchomościach (ZSIN) ma funkcjonalności umożliwiające przekazywanie w postaci dokumentów elektronicznych:
1) zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych (eKW) do starostów (organów prowadzących EGiB);
2) zawiadomień o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do sądów prowadzących księgi wieczyste (eKW).
Funkcjonalność, o której mowa w punkcie 1, została już wdrożona w całym kraju oprócz 6 starostw, w których ze względów technicznych w powiatach wdrożenie nastąpi w drugiej połowie 2024 r.

Od listopada 2023 r. zawiadomienia o zmianach w księgach wieczystych są przekazywane z eKW do EGiB w nowym schemacie aplikacyjnym XSD (do chwili obecnej liczba przekazanych zawiadomień wynosi prawie 4 miliony).

Istniejąca od 2022 r. funkcjonalność ZSIN dotycząca przekazywania zawiadomień o zmianach w EGiB do eKW (opisana w punkcie 2.), po zmianie przepisów dotyczących ZSIN (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Dz. U. poz. 2469, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 2676) , która nastąpiła w 2022 r., została dostosowana do nowego schematu zawiadomień XSD i przetestowana przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości (październik – listopad 2023 r.). Tym samym od strony technicznej nie ma żadnych przeszkód do wdrożenia i wykorzystywania tej funkcjonalności.

Aby jednak było możliwe wdrożenie tej funkcjonalności ZSIN dotyczącej przekazywania zawiadomień o zmianach w EGiB do eKW, zdaniem Ministra Sprawiedliwości, niezbędne jest wprowadzenie „zmian legislacyjnych, które m.in. umożliwią uznanie dokumentów elektronicznych za podstawę wpisu do księgi wieczystej oraz umożliwią stworzenie modelu akt księgi wieczystej w systemie hybrydowym.
W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do dokonania wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentów przesyłanych do sądu za pośrednictwem sytemu ZSIN.”

MS-ws-proj-rozp-zsin-do-MRiT

To jak to jest? Przepływ z EWiD do eKW zawiadomień jest możliwe, ale jednak nie są wykonywane bo brak podstaw prawnych do ich wykorzystywania?!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments