Jaki będzie plan ogólny? Jest projekt rozporządzenia

informuje:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Przypomnijmy, że plan ogólny – opracowanie planistyczne w randze aktu prawa miejscowego obejmujące całą gminę – wprowadza opublikowana 24 sierpnia br. nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp). Zgodnie z jej zapisami na sporządzenie planu ogólnego gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r. W związku z tym niezbędne jest wydanie aktu wykonawczego określającego sposób przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Jak podkreśla MRiT, kluczowym ustaleniem planu ogólnego będzie podział gminy na strefy planistyczne obrazujące strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym w rozporządzeniu opisana zostanie charakterystyka stref planistycznych wskazanych w ustawie, obejmująca m.in. sposób określania profilu funkcjonalnego stref, czyli funkcji zabudowy i zagospodarowania terenów, z którymi na podstawie art. 20 i art. 54 upzp będzie badana zgodność planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozporządzenie określi także minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w strefach. Zdaniem resortu rozwoju określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej na poziomie regulacji ogólnokrajowej ma szczególne znaczenie dla ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, jak również w kontekście adaptacji do zmian klimatu i wzmacniania odporności miast na te zmiany.

dokument639456

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments