Konsultacje Publiczne – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

zwróciło się do między innym organizacji pozarządowych: Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie … Czytaj dalej →