MAMY TO! KRMC przyjął na posiedzeniu 11.10.2023 r. – PROJEKT INTEGRACJA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Na stronie został opublikowany artykuł o przyjęciu przez KRMC:

OZZG wielokrotnie optowało za jednolitym oprogramowaniem obsługującym ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wnioskowaliśmy o ujednolicenie oprogramowania w PODGiK-ach tak by GGK i WINGiK-i mogły zdalnie kontrolować stan, bądź co bądź, państwowego zasobu. Odpowiedź GUGiK była jedna, choć w różnych permutacjach, a zawsze kończyło się tym, że nie można narzucać Starostom oprogramowania w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Aż do teraz. Okazało się, że jednolitość danych oraz ich pozyskiwanie przez różne podmioty bez konieczności zakładania na warunkach różnych regulaminów i logowania na osobiste konta na powiatowych portalach, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu usług sieciowych, jest możliwe!

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Wioletta Zwara skierowała na Posiedzenie KRMC w dn. 11 października br. PROJEKT pt.: Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego Beneficjentem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a Wnioskodawcą Minister Rozwoju i Technologii. Wielokrotnie

Jak wynika z dokumentu OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny szczebla powiatowego, czyli tego najważniejszego, bo prowadzącego rejestry publiczne dla wścieli gruntów, inwestorów, projektantów, urbanistów, samorządów terytorialnych, a przede wszystkim mierniczych i geodetów. Tymi rejestrami miedzy innymi są informatyczne bazy EGiB, GESUT i BDOT500. Dane z tych baz tworzą Mapę Zasadniczą, która jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Według dokumentu “Opis założeń projektu…”:

Zakres projektu obejmuje:

  1. przekształcenie dokumentacji w części powiatowej Pzgik z postaci analogowej do postaci bazy danych i zasilenie wynikami prac systemów starostw powiatowych, z których pochodzi przekształcana dokumentacja,
  2. uruchomienie usług udostępniających wybrane dane Pzgik wymagające opłaty, z dowolnego obszaru Polski.

W wyniku realizacji projektu interesariusze uzyskają w jednym miejscu:

  • dostęp do usług umożliwiających zakup danych Pzgik, z dowolnego obszaru Polski bez potrzeby zakładania kont w systemach starostów,
  • dostęp do ucyfrowionej powiatowej części Pzgik.

Razem wg. KRMC dotyczy to 10 223 328 PODMIOTÓW

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments