Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju

x

23.01.2024

Główny Geodeta Kraju ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Głównego Geodety Kraju

Miejsce wykonywania pracy:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Żurawia 6/12

00-926 Warszawa

Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy i naborem:

Wymagania niezbędne:

Osoba, która zamierza ubiegać się o stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju (kandydat):

  • musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  • musi być obywatelem polskim;
  • musi korzystać z pełni praw publicznych;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie może być wobec niego orzeczony zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  • musi mieć co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • musi posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju;
  • musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania pożądane:

  • wykształcenie  wyższe w dziedzinie geodezji;
  • uprawnienia zawodowe z zakresów wskazanych w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania ofert:

Oferty można składać do 15 lutego 2024 r. w Głównym  Urzędzie Geodezji i Kartografii, ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa (decyduje data wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy GGK”.

Materiały

Ogłoszenie o naborze – Zastępca Głównego Geodety Kraju
Zastępca​_Głównego​_Geodety​_Kraju​_-​_ogłoszenie​_o​_naborze.doc 0.10MB

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments