O zatrudnieniu i wynagrodzeniach w GUGiK w 2023 r.

na swych stronach poinformował:

W czerwcu na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne NIK z „Wykonania budżetu państwa w 2023 r. w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. W dokumencie tym znajdziemy m.in. informacje na temat zatrudnienia w GUGiK-u.

Z wystąpienia dowiadujemy się, że w 2023 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w przeliczeniu na pełne etaty nastąpił spadek przeciętnego zatrudnienia ze 144 do 134 osób, głównie dotyczący członków korpusu służby cywilnej. W tym samym okresie przeciętne zatrudnienie w MRiT wzrosło o 5 osób, a w GUNB o 6.

W GUGiK w 2023 r. wydatki na wynagrodzenia wyniosły 16,346 mln zł i były wyższe o 6,7% od wydatków w 2022 r. (15,327 mln zł).
Tym samym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w GUGiK w 2023 r. wyniosło 10 165 zł i było o:
• 180 zł wyższe niż w MRiT,
• 1317 zł niższe niż w GUNB,
• 342 zł niższe niż w całej części 18 budżetu państwa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments