PAŹDZIERNIKOWY ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY KWRIST: CIĄG DALSZY DYSKUSJI NAD STANOWISKIEM GGK I 3 ROZPORZĄDZENIA

poinformował o obradach październikowego Zespołu ds. Infrastruktury KWRIST:


Redaktor Przemysław Matysiak
Kontynuacja tematu związanego ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju dotyczącego liczenia terminu weryfikacji i 3 rozporządzenia – tak wyglądała „wokanda” na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 18.10.2023 r.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował 3 projekty rozporządzeń, przy czym opinię pozytywną uzyskał tylko projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Przedstawiciel MRiT przyznał, że resort jest w trakcie analizowania uwag zgłoszonych przez stronę samorządową. Ostateczny tekst rozporządzenia uwzględniający i odrzucający uwagi nie został jeszcze przygotowany.

Strona samorządowa wskazywała z kolei, że pożądane jest, aby rozporządzenie weszło w życie z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Podnoszono również, że gminy w dalszym ciągu nie wiedzą, jak ma wyglądać finansowanie planów ogólnych. Samorządy oczekują pełnego sfinansowania realizacji planów ogólnych, przy czym część może pochodzić z KPO, a reszta z budżetu państwa.

Związek Miast Polskich zapowiedział, że będzie apelował o zmiany, aby zostały wydłużone terminy na wykonanie tych planów.

Ostatecznie opiniowanie projektów obydwu rozporządzeń przeniesiono na następne obrady Zespołu, oczekując odpowiedzi na uwagi i przedstawienie zaktualizowanych projektów.

„Gwóźdź programu”, czyli dyskusji nad stanowiskiem GGK ciąg dalszy…

W efekcie, podobnie jak na wrześniowym posiedzeniu Zespołu, temat nie został zakończony.

Jednakże, na skutek wniosku strony samorządowej w posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 25 października 2023 r. osobiście udział weźmie Pani Alicja Kulka (Główny Geodeta Kraju) w celu przedstawienia ostatecznego stanowiska w sprawie liczenia terminów weryfikacji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments