Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane

Ponieważ „geoforun.pl” nie zdążyło jeszcze tego zauważyć, to podajemy jako informacje własną, że:

5 maja br. natrafiliśmy na stronie web Premiera na wiadomość o projekcie zmian dwóch ustaw. W Informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie, czytamy:

Zmiany w ustawie o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
Obecnie istnieje konieczność stabilizacji rynku zbóż w
związku z napływem zboża z Ukrainy.
Zmiany w ustawie – Prawo budowlane:
Proponowane zamiany przyczynią się do ułatwienia
procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego
na terenie gospodarstw rolnych. Wprowadzone
uproszczenia pozwolą na szybkie i sprawne
realizowanie inwestycji budowlanych w
gospodarstwach rolnych, a dzięki zmniejszeniu ilości
wymaganych dokumentów obniżone zostaną także
koszty ich realizacji. Zmniejszone koszty wynikają z
braku konieczności opracowywania projektu
budowlanego (w tym ponoszenia kosztów za
wykonanie map do celów projektowych)
oraz kosztów
nadzoru (kierownik budowy). Zakłada się także, że
wprowadzone zmiany przyspieszą i ułatwią
pozyskiwanie wsparcia przez rolników indywidualnych
realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki
Rolnej. Warto również podkreślić, że niekiedy
procedura uzyskania pozwolenia na budowę, ze
względu na jej czasochłonność, uniemożliwia
dostarczenie przez rolnika ubiegającego się o
wsparcie wszystkich niezbędnych dokumentów,
wymaganych do przyznania pomocy.

Jest to kolejna działalność Rządu w kierunku liberalizacji, zwiększenia tolerancji wobec prowadzenia inwestycji budowlanych odwrotnie niż to się dzieje w dziedzinie geodezji i kartografii, która chociażby przez zmiany w procedurze zgłoszeń prac, staje się coraz bardziej restrykcyjna i nadmiernie obciąża kosztami nasze prace, a w efekcie naszych klientów/inwestorów. Już po tym projekcie widać, że są dążenia do eliminacji co raz większych kosztów związanych z wykonaniem map do celów projektowych.

Projekt ustawy przewiduje zwolnienie z konieczności
uzyskania pozwolenia na budowę:

 • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m oraz
 • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i
  wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją
  rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy
  rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i
  wysokości nie większej niż 7 m, których obszar
  oddziaływania mieści się w całości na działce lub
  działkach, na których zostały zaprojektowane.
  Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia
  budowy.
  Ponadto projekt przewiduje zwolnienie z konieczności
  uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
  budowy jednokondygnacyjnych budynków
  gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji,
  związanych z produkcją rolną, o powierzchni
  zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie
  większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m,
  których obszar oddziaływania mieści się w całości na
  działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
  W celu zachowania bezpieczeństwa konstrukcji
  ustawa przewiduje konieczność dołączenia
  dokumentacji technicznej w przypadku budynków
  gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji,
  związanych z produkcją rolną, o powierzchni
  zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie
  większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m
  wykonanej przez projektanta posiadającego
  odpowiednie uprawnienia budowlane.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments