PUBLIKUJEMY I ROZPOWSZECHNIAMY SZKOLENIE DLA GEODETÓW UPRAWNIONYCH Z 30.05.2023 r.

OZZG

przedstawia swoje stanowisko, czy szkolenia geodetów uprawnionych organizowane przez GGK jest chronione ustawą Prawo autorskie:

Moderatorce szkolenia posiłkującej się stwierdzeniem, że przez nagrywanie i upublicznianie naruszamy prawa autorskie mamy do zakomunikowania co następuje:

  1. Do ustawowych zadań Główny Geodeta Kraju należy tworzenie systemów i programów szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń (art. 7a ust. 1 pkt 18 uPgik);
  2. Pani A. Kulka p.o. GGK w trakcie zapewniła, że osoby przedstawiające prelekcje w trakcie szkolenia są pracownikami GUGiK, co wskazuje na własność publiczną materiałów;
  3. Zgodnie z art. 4 uPapp nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
  4. Zgodnie z definicjami wskazanymi w art. 2 ust 1 i 2 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego REUSE:
    – informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów wskazanych w art. 3 ustawy,
4.3 7 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments