Rozporządzenie ws. PZGiK opublikowane. Są zmiany w porównaniu z wcześniejszymi wersjami

Za  podajemy wiadomość:

Wczoraj (15 czerwca) w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (poz. 1116).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmieniony został § 12 ust. 5, który przyjmie następującą postać:
„W przypadku otrzymania przez organ prowadzący zasób wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia dotyczących udostępnienia materiałów zasobu w postaci:
1) elektronicznej – materiały zasobu nieposiadające postaci elektronicznej są niezwłocznie przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych w celu realizacji wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia;
2) nieelektronicznej – materiały zasobu udostępnia się w postaci kopii, a oryginały mogą zostać udostępnione do wglądu w miejscu ich przechowywania w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób”.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „zgodnie z nowym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzyma wniosek, zgłoszenie pracy geodezyjnej lub uzupełnienie tej pracy, dotyczący udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej, będzie zobowiązany udostępnić materiały w tej postaci. W sytuacji, gdy materiały mające zostać udostępnione będą miały postać nieelektroniczną, zostaną przetworzone do postaci elektronicznej w celu ich udostępnienia”. Ma się to przyczynić do pełnej cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Natomiast – wbrew informacjom podawanym przez GUGiK na stronie www urzędu – nowelizacja wcale nie uchyla § 19. Czyli nie zostanie zniesiony obowiązek cyfryzacji materiałów zasobu PZGiK w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 r.
Wynika zatem z tego, że:
• albo MRiT, pisząc tylko o korekcie redakcyjnej, wprowadziło nas w błąd,
• albo GUGiK, publikując 9 maja informację na swojej stronie, nie wiedział, w jakiej formie rozporządzenie trafiło do „pierwszego podpisu”.
Jak najszybciej wystąpimy do MRiT z pytaniem, dlaczego § 19 został utrzymany i kiedy ta zmiana w nowelizacji się pojawiła.

Ponadto w nowelizacji rozporządzenia znalazł się zapis, że „do udostępniania zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie wniosków albo zgłoszeń prac geodezyjnych lub ich uzupełnienia, złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments