WWINGiK UCHYLA W CAŁOSCI DECYZJE STAROSTY KALISKIGO I JEDNOCZEŚNIE ORZEKA O PRZYJĘCIU OPERATU DO PZGiK

Na stronie opis „szybkiego” procesu nad inwentaryzacja geodezyjną rzobudowy budynku o 4,45×9,25 m.

Oczywiście przyszedł czas na geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą wykonał nasz Kolega związkowy przedstawiciel firmy GeoGrunt Usługi Geodezyjne Paweł Lewicz, który oczywiście zgłosił pracę geodezyjną do starosty, dokonał pomiarów, opracował stosowną dokumentację operatu technicznego i po sporządzeniu pliku w formacie PDF z kopii operatu, zawiadomił o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 3 kwietnia 2023 r. dołączając wyniki prac o których mowa w art. 12a ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego.

I ROZPOCZEŁY SIĘ SCHODY

Prosta, wręcz trywialna praca geodezyjna dotycząca inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego po rozbudowie, za sprawą negatywnej weryfikacji sporządzonej przez panów: Bartłomieja Niewiadomskiego i Michała Poniatowskiego, działających z up. Starosty Kaliskiego, urosła do konfliktu w kwestii, kto ma i jak określać obszar użytku tzw. “budowlanki” w związku z (i teraz ta trywialność) dobudowaniem do budynku gospodarczego, jednej izby o zewnętrznych gabarytach 9,25 m X 4,45 m.

WWINGiK nie uznał natomiast za uzasadnione stanowiska Starosty Kaliskiego odnośnie do naruszenia § 9 ust. 3 pkt 1 oraz Załącznika nr 1 rozp. egib i tym samym nie podzielił zdania Starosty, że w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej id. GK.6640.718.2023 na działce ewidencyjnej nr 118/2 nie dokonano zgodnego z obowiązującymi przepisami ustalenia w zakresie użytku gruntowego – tereny mieszkaniowe (granice użytku nie są zgodne z granicami obszaru inwestycji wskazanymi w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do wydanej przez Starostę Kaliskiego decyzji nr 630.2020).

WWINGiK przyjął natomiast za uzasadnione stanowisko Odwołującego się, zgodnie z którym grunty objęte opracowaniem mają być faktycznie zajęte, a nie planowane czy projektowane, ponieważ inne traktowanie tej zasady prowadziłoby do wypaczenia celu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments